ABC logo

Управление на проектната документация и съдействие в процеса на докладване и отчитане на изпълнението на договора за безвъзмездна финансова помощ (БФП), съгласно изискванията на Договора за БФП.