ABC logo

За нас

Адванст бизнес консултинг ООД е българска компания, предоставяща качествени консултантски услуги и обучения за нуждите на публичния и частния сектор.

Компанията е основана през март 2006 г. Първоначално услугите, които предлага, са в областта на ИТ и организационното консултиране. След отварянето на Оперативните програми на Европейския съюз за България, компанията разширява дейността си и в областта на подготовката и управлението на проекти, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Екипът на компанията е съставен от експерти в различни области, притежаващи богат опит и експертиза в разработване и управление на проекти, изготвяне на анализи и проучвания, планиране, организационни и ИТ анализи, организиране и провеждане на специализирани обучения.

От 2009 г. компанията е въвела система за управление на качеството на предоставяните услуги, сертифицирана по стандарта ISO 9001:2015.

Декларация за политика и целите по качеството >