ABC logo

Консултации относно възможностите, формите, условията и реда за избор на изпълнители за осъществяване на отделни дейности по проекта; съдействие при изготвяне на междинни и финален отчет, съдействие при изготвяне на допълнителни документи в процеса на изпълнение на проекта.