ABC logo

Разработване на проектно предложение по програма на Европейската комисия EAC/S31/2013 „Подкрепа за концепция и разработване на проекти за видеоигри“. Цялостно разработване на формуляр за кандидатстване и приложенията към него.