ABC logo

Анализ на процесите по извършване на предварителни, текущи и последващи проверки от КЗЛД и изготвяне на инструментариум за провеждането им.