ABC logo

Изготвяне на финансова анализ на МБАЛ „Хигия“ АД с цел преструктуриране на финансирането на болницата, съставяне на погасителен план.