ABC logo

Извършване на одит с цел да се предостави на ръководството на Министерство на външните работи обективна информация за текущото състояние и препоръки за бъдещото развитие на информационната и комуникационната среда, включваща оценка на рисковете, ефективността и условията на работа на системите и оборудването.