ABC logo

Подготовка на цялостно проектно предложение и изготвяне на тръжна документация за хардуерно оборудване и доставка на софтуер, обучение на ключови ползватели на видеоконферентните технологии.