ABC logo

Извършване на актуализация на Ръководство за бенефициенти (за общини и НПО) и разработване на Ръководство за конкретни бенефициенти.