ABC logo

Изготвяне на функционални анализи на Община Горна Малина с цел постигане на оптимизация на структурата и функциите на администрацията.