ABC logo

Разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, Оценка на изпълнението на основните стратегически и програмни документи на община град Добрич- Общински план за развитие 2007-2013 г.; Стратегия за управлението на общинската собственост 2011-2015 г.; Общинска програма за опазване на околната среда 2009-2014 г.; Общинска енергийна програма 2008-2013 г, Разработване на Общински план за развитие на Община град Добрич за периода 2014-2020 г., Актуализация на Стратегията за управлението на общинската собственост за периода 2011-2015 г.; Актуализация на Общинска програма за опазване на околната среда (2009-2014 г.); Разработване на Общинска енергийна програма за следващия период.