ABC logo

Изготвяне на функционални анализи на трите общински администрации – Община Дългопол, Община Долни Чифлик, Община Провадия с цел постигане на оптимизация на структурата и функциите на трите администрации.