ABC logo

Подготовка на тръжна документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на строително – ремонтни работи.