ABC logo

Цялостно разработване на Формуляр за кандидатстване и приложенията към него, съдействие за управление на проекта, изготвяне на документации за провеждане на тръжни процедури