ABC logo

Организиране и провеждане на изнесени обучения по ключови компетентности за служители на общинската администрация.