ABC logo

Изготвяне на документация за: провеждане на открита процедура по ЗОП с предмет „Строителни и монтажни работи, процедура съгласно НВМОП за строителен надзор на строителни и монтажни работи, процедура на договаряне с покана по НВМОП за авторски надзор.