ABC logo

Разработване на цялостно проектно предложение за кандидатстване по Оперативна програма „Конкурентоспособност“, „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.