ABC logo

Разработване на проектно предложение и намиране на международни партньори за кандидатстване по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“, малка грантова схема: Представяне и достигане до широката общественост на съвременното изкуство и култура“