ABC logo

Изготвяне на тръжни документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване на библиотека по реда на ЗОП, за строителство по реда на НВМОП, за строителен надзор по реда на НВМОП.