ABC logo

Разработване на проектно предложение по Програма „ХОРИЗОНТ 2020“, Инструмент за малки и средни предприятия, Фаза ICT-37-2015-1 „Open Disruptive Innovation Scheme“.