ABC logo

Услугите в това направление са насочени към анализ и оптимизиране на процесите и дейностите свързани с управлението на информационните технологии и активи в клиентските организации.