ABC logo

Услугите в това направление включват подготовка, организация и провеждане на обучения по управленски, меки умения и специализирани обучения според индивидуалните потребности на клиентската организация.